Zu Casa

Utvägens digitala produkter

I över ett årtionde har Utvägen skapat digitala produkter som våra kunder har efterfrågat. Här hittar du allt ifrån digitala intranätlösningar till egenkontroll system. Vissa är renodlade APP:ar vissa är HTML kodning. 

Ladda ner vår app

Zu Casa Egenkontroll APP och digitalt verktyg för dina egenkontroller

Arbetsgivarens ansvar
Företag och organisationer har behov av egenkontroller. När det gällerdet systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns dessutom lagkrav attleva upp till. I den här broschyren fokuserar vi på nyttan med Zu Casa närdet gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det kan vara bra attkänna till att det molnbaserade verktyget är dynamiskt och därmed kananpassas till alla önskvärda egenkontroller som just du och ditt företaghar behov av.

Kontakta oss

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd och utrymningssäkerhet.
Varmt välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Kontakta oss