Zu Casa

Systematiskt brandskyddsarbete Uppsala

Är du en fastighetsägare eller ansvarig för brandskyddet på din arbetsplats i Uppsala? Då är den följande information väldigt viktigt då ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kommer säkerställa att både fastigheten och de personer som vistas i den har bästa möjliga brandskydd.

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att man tar ett helhetsgrepp på brandskyddet genom att utföra ett systematiskt förebyggande arbete för att motverka att en brand ska uppstå. Genom att er verksamhet har ett systematiskt brandskyddsarbete i Uppsala kan du försäkra dig om att ni har minimerat brandrisken avsevärt.

För att upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete krävs det kunskap och erfarenhet. Vår erfarna personal på Utvägen i Uppsala har lång erfarenhet av att utföra riskanalyser och av att skapa brandskyddsplaner som uppfyller alla gällande krav och regelverk från myndigheter och försäkringsbolag.

Vi hjälper dig att skapa en individuell åtgärdsplan för era specifika behov och situationer. Våra erfarna specialister kan även utföra utbildningar och övningar för er personal, vilket kommer att förbereda dem på eventuella nödsituationer.

Här följer några vanliga åtgärder inom ett systematiskt brandskyddsarbete:

  • Brandlarmsinstallationer
  • Installationer av sprinklersystem
  • Brandövningar
  • Personalutbildningar om brandskydd och brandsäkerhet på arbetsplatsen
  • Regelbundna kontroller och underhåll av brandskyddsutrustning och anläggningar

Om ni har några frågor om systematiskt brandskyddsarbete i Uppsala, kontakta gärna oss på Utvägen på telefonnummer 08-519 410 11.

Vill du veta mer om vår app för systematiskt brandskyddsarbete – SBA?
Ladda ner vår PDF för mer info eller se vår informationsvideo nedan.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss