Zu Casa

Systematiskt brandskyddsarbete Malmö

Skydda ditt företag och skapa en säker arbetsmiljö med hjälp av ett systematiskt brandskyddsarbete i Malmö! Faktum är att bränder kan vara förödande för både människor och företag, men med vår hjälp kan er verksamhet ha de absolut bästa förutsättningarna för att förebygga och hantera eventuella brandolyckor.

Vi erbjuder en heltäckande lösning inom SBA, systematiskt brandskyddsarbete i Malmö, Eslöv och över i princip hela Skåne som kan anpassas efter ditt företags specifika krav och önskemål. Våra erfarna specialister brandskyddsspecialister har gedigen kunskap och expertis inom brandsäkerhet och följer de senaste riktlinjerna och bestämmelserna inom branschen.

Vanliga åtgärder inom SBA i Malmö och Skåne kan exempelvis vara:

  • Brandlarmsinstallationer
  • Installationer av sprinklersystem
  • Brandövningar
  • Personalutbildningar om brandskydd och brandsäkerhet på arbetsplatsen
  • Regelbundna kontroller och underhåll av brandskyddsutrustning och anläggningar

Vi genomför en noggrann riskbedömning av er verksamhet för att identifiera potentiella faror och sårbarheter. Utifrån den analysen kommer vi att utveckla en skräddarsydd brandskyddsstrategi som passar perfekt baserat på ert företags specifika förutsättningar.

Bland annat kommer vi att hjälpa er att implementera effektiva brandskyddsåtgärder, inklusive installationer av brandvarnare, brandsläckare och brandutrymningsplaner. Vi kommer säkerställa att alla era anställda medarbetare får rätt utbildning och kunskap för att agera korrekt vid en eventuell brand.

När du anlitar oss för ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA i Malmö kan du känna dig trygg i vetskapen om att du har en pålitlig partner som arbetar aktivt för att minska risken för brand och skydda både ditt företag och dina anställda.

Ta ett steg i rätt riktning för ökad brandsäkerhet på ditt företag genom att boka in oss för en kostnadsfri konsultation på 0722–500 488. Tillsammans kan vi bygga en starkare och säkrare framtid för ditt företag i Malmö.

Vill du veta mer om vår app för systematiskt brandskyddsarbete – SBA?
Ladda ner vår PDF för mer info eller se vår informationsvideo nedan.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss