Zu Casa

Systematiskt Brandskyddsarbete Göteborg

SBA eller ett Systematiskt brandskyddsarbete är en högeffektiv metod för att förebygga bränder och minimera risken för brandskador och därmed skydda människors liv och egendom. Det är också en nödvändighet för att följa gällande regelverk omkring brandskydd och brandsäkerhet.

Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar bland annat:

  • Att identifiera potentiella risker och bedöma sannolikhetsgraden för att en brand ska uppstå.

  • Vidta lämpliga åtgärder för att minimera brandrisken. Exempelvis att man installerar brandvarnare, branddörrar, sprinklersystem eller annan utrustning.

  • Regelbundna kontroller och underhåll av byggnader och brandutrustning för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att risken för bränder är så liten som möjligt.

  • Upprätta rutiner och utbilda personalen om brandskyddsåtgärder. Bland annat hur man ska agera vid en brand och vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna.

  • Dokumentera allt arbete som utförs och upprätta en handlingsplan för hur man ska agera vid en eventuell brand.

Utvägen kan hjälpa er att skapa en skräddarsydd åtgärdsplan baserat på er verksamhets specifika behov. Våra erfarna medarbetare kan även genomföra utbildningar för er personal, vilket kommer att säkerställa att de är förberedda vid en eventuell nödsituation.

För mer information om SBA, systematiskt brandskyddsarbete i Göteborg, ring till oss på 08-519 410 11.


Vill du veta mer om vår app för systematiskt brandskyddsarbete – SBA?
Ladda ner vår PDF för mer info eller se vår informationsvideo nedan.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss