Zu Casa

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan uppfattas som omfattande och krångligt. Utvägen som har över 35 års erfarenhet av inventering och dokumentering av brandskydd, var fort ute och levererade SBA till sina kunder när lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett systematiskt sätt arbetar med sitt brandskydd. Detta innebär bland annat regelbundna kontroller av brand- & utrymningstekniska installationer, regelbundna utbildningar och övningar. Det skall även finnas dokumentation och en organsiation för detta. I och med att lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004 krävs att man bedriver ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA-arbete).

SBA är långt ifrån enbart dokumentering av brandtekniska installationer. För att få ett fungerande SBA så måste man veta vilka krav som finns på sin verksamhet och vilka tekniska hjälpmedel man kan använda. När man har det rätta hjälpmedlen är det upp till verksamheten att se till att nivån efterlevs. Personalen skall kunna använda de tekniska hjälpmedel som finns i lokalen Det vill säga brandutbilda och öva med t ex en handbrandsläckare.

För att få SBA att fungera i verkligheten så måste man ha en organisation som planerar utbildningar, och genomför egenkontrollen av sina brandtekniska installationer. Vissa brandtekniska installationer skall man även ha service på som t ex. brandsläckare och brandlarm. Utvägen har många kunder som har vårt revision- och serviceavtal för att säkerställa ett bra brandskydd över tiden, men också vid förändringar av verksamhet och lokal.

Målet är att få företaget att förstå att det handlar om att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Det handlar även förstå risker och hantera dem för att undvika incidenter.

Utvägen har en metod som vi jobbar efter gällande SBA och vår ledstjärna är att vi skall få det att fungera i realiteten hos företagen. Därför har vi skapat ett webb-verktyg för att förenkla och underlätta det systematiska brandskyddsarbetet: I vår metod använder vi ritningar för att dokumentera alla brand- & utrymningstekniska installationer för egenkontrollen. Vi lämnar även ifrån oss nedan dokumentation till Er verksamhet för att kunna svara upp mot samhällets kravställare..

  • Policy
  • Brandskyddsorganisation med arbetsuppgifter och delegat.
  • Utbildningsplan.
  • Brandskyddsbeskrivning med ritningar.
  • Brandskyddsregler.
  • Drift och underhållsinstruktioner (riskinventering)
  • Kontrollscheman
  • Åtgärds- och handlingsplan.

Vi hjälper dig med SBA – systematiskt brandskyddsarbete!

Kontakta oss

Zu Casa2Go – app för systematiskt brandskyddsarbete

Utvägen har skapat en app som är kopplad till vårt webbverktyg Zu Casa. Appen finns tillgänglig för både Android och Apple iOS. Appen är skapad för att göra de brandskyddsansvariga och kontrollanternas vardag lättare. Appen gör att kontrollronden går fortare att genomföra och att det blir enklare med Zu Casa2Go.

I appen gör du kontrollronderna utifrån en ritning. Du klickar på positioner eller symboler på ritningen för att se vilka brandtekniska installationer finns just där. Det underlättar mycket att enbart behöva arbeta i en miljö och slippa bläddra mellan ritning, checklista och drift- och underhållsintruktioner. Här jobbar du i en vy.

I samma vy godkänner du eller felanmäler du kontrollpunkterna. Då ändras färgen på positionen vilket innebär att det blir väldigt tydligt att se vilka som är OK eller har brister.

Med Zu Casa2Go gör du klar din kontrollrond direkt i läsplattan eller telefonen och du spar tid och får ett effektivt verktyg för ditt Systematiska Brandskyddsarbete.

Ladda ner SBA-appen


Vill du veta mer om vår app för systematiskt brandskyddsarbete – SBA?
Ladda ner vår PDF för mer info eller se vår informationsvideo nedan.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss