Zu Casa

Sjukvårdsutbildningar

En välmotiverad och välutbildad personal, har visat sig vara det mest effektiva sättet att förbygga olycksrisker och förbättra arbestmiljön och säkerheten ute på arbetsplatserna.

Första hjälpen L-ABC

Olycksfall inträffar varje dag i trafiken, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. När ett olycksfall inträffar är det oftast du som medmänniska som får rycka in och hjälpa den skadade. Dessutom kräver Arbetsmiljöverket genom AFS 1999:7 att på varje arbetsplats ska ett lämpligt antal anställda ha utbildning i Första hjälpen.

HLR-AED, Hjärt-Lung-Räddning

En livsviktig utbildning som följer HLR rådets riktlinjer för hjärt- och lungräddning.

D-HLR, Hjärt-Lung-Räddning

Defibrillering vid hjärtstopp.
En livsviktig utbildning som följer HLR rådets riktlinjer för hjärt och lungräddning.

Skyddssamaritutbildning – Första hjälpare på arbetsplatsen

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall inträffar i arbetslivet. För att ha en beredskap att möta dessa och för att kunna ta hand om en skadad eller sjuk medarbetare måste det finnas resurser på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket kräver enligt AFS 1999:07 att det skall finnas ett lämpligt antal anställda som har utbildning i första hjälpen.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss