Zu Casa

Kris och krishantering

Ibland inträffar det oönskade händelser som snabbt kan förändra vår vardag. Händelser som drastiskt kan påverka vår verksamhet, miljö, eller vår personal. Dessa händelser brukar ske när vi minst anar dem och följderna kan bli katastrofala och misstagen många om man inte försökt att förbereda sig.

Medvetenhet

Det är viktigt att på bred front skapa en medvetenhet och förståelse för vad en kris är, vilka faktorer som påverkar den och hur man bör förbereda sig. Vetskapen om att man i verksamheten arbetar med dessa frågor skapar också en trygghet i organisationen.

Detta är information som även kan rikta sig till en större grupp anställda.

Organisation

I en krissituation är det viktigt att det finns en väl definierad krisledningsgrupp och vilka personer som ingår i gruppen. Att arbeta i en krisledningsgrupp innebär samarbete och flexibilitet men också att alla har övergripande och klart definierade arbetsuppgifter. Vi ser över detta och specificerar vem som gör vad.

Kontakter

När en kris uppstår så är det många som av olika skäl måste kontaktas, både inom och utanför verksamheten. Tillsammans ser vi över dessa kontakter och hur de nås. Detta är en stressad situation och spar mycket tid.

Riskanalyser

Tillsammans ses vi över och försöker kartlägga risker som finns med verksamheten. Vi värderar riskerna, bedömer dess sannolikhet och konsekvens. Detta innebär ett arbete och engagemang från kundens sida under ledning av Utvägen.

Riskanalysen kan också ge besked om åtgärder som omedelbart bör vidtas för att minimera eller hindra en oönskad händelse.

Beredskapsplan

Det finns många praktiska saker som måste göras i en krissituation. Vi tar fram en checklista över de göromål som man måste komma ihåg, hur man hanterar de olika göromålen och vem som ansvarar för att de blir gjorda.

Detta kallar vi för en beredskapsplan som är anpassad till kundens förutsättningar och behov.

Utbildning

När organisationen är skapad och övriga delar av krisprogrammet är klart genomförs en utbildning för krisgruppens samtliga medlemmar i deras olika roller.

Utbildningen sätter också fokus på hur man hanterar massmediekontakter och om andra rättigheter och skyldigheter.

Krisledningsspel

Att öva och se hur krisorganisationen fungerar är enormt viktigt. Det är först då man kan får en känsla av hur det är att arbeta under stress, ge och hantera information.

Vi skapar ett spel där krisgruppen får arbeta utifrån sina förutsättningar så realistiskt som möjligt. Efteråt sammanfattar vi och tar vara på erfarenheterna.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss