Zu Casa

Heta arbeten

Certifikat i Heta Arbeten

Certifikat i Heta Arbeten® ger dig tillstånd att vara brandvakt eller själv utföra brandfarliga arbeten på en tillfällig arbetsplats. Utbildningen är till för alla som utför brandfarliga arbeten där det sker någon typ av uppvärmning som kan orsaka gnistbildning. Alla typer av metoder som kan orsaka brand ingår i Heta Arbeten som t.ex svetsning, lödning, skärning eller snabbroterande verktyg.

Både brandvakten, tillståndsansvarig och den som utför själva arbetet behöver ha genomgått utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet att få genomföra ett sådant typ av arbete. För att få ett certifikat i Heta Arbeten krävs att man genomfört och blivit godkänd i utbildningen.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss