Zu Casa

Brandskyddsutbildningar

När en brand uppstår gäller det att agera fort. Det handlar om sekunder och göra rätt prioritering. Skall jag utrymma eller försöka släcka branden. Att som brandskyddsansvarig eller utrymningansvarig veta vad man skall göra är av yttersta vikt. Utbildning inom brandskydd är oerhört viktigt för att minimera risker och när katastrofen är ett faktum göra rätt saker.

Brandskyddsansvarig / kontrollant

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse, vilket denna utbildning ger.

Utbildning i brandskydd & utrymning

Det gäller människorna och arbetsmiljön – men också verksamheten!

Praktisk brandsläckarutbildning

Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder Utbildningen sker vid Er arbetsplats Grupper om 20 deltagare, ca 1 timme. Miljövänligt, gasoldrivet fyrfat.

Utbildning Utrymningsledare

Det blir allt svårare att ha en bra vetskap om huruvida de anställda finns på sina arbetsplatser eftersom vi tenderar att bli allt rörligare i våra arbeten. Det bästa sättet att hantera en utrymningssituation är därför ett system med utrymningsledare.

Utrymningsövning

”Utrymning är inte bara att springa ut”

E-learning Brand

Den mest lyckade utbildningssatsningen är ofta en kombination av olika utbildningsmetoder. Ett pedagogiskt upplägg med kombinerad interaktiv och lärarledd utbildning skapar den bästa utbildningsformen.

Utvägen erbjuder E-learning inom vissa teoretiska block inom brandskyddsutbildningar.

När det gäller brandskydd skall man även öva med t.ex. handbrandsläckare och brandfilt.

Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet utse en eller flera föreståndare. Dessa ska även få medel och kunskap att kunna utföra de arbetsuppgifter som åligger dem. Utvägen erbjuder en heldagsutbildnining som riktar sig till föreståndare samt beslutsfattare i verksamheterna och ska ge en djup information om de krav som ställs på en verksamhet som hanterar brandfarliga och explosiva varor. utbildningen erbjuds över hela landet.

Brandskyddsansvarig steg 2

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har sedan 2004 verkat för att minska antalet olyckor i landet. Många verksamheter har sedan lagen införts lagt upp en arbetsmedtod för att systematiskt se över sina risker, utbilda sin personal och kontrollerat efterlevnaden av brandskyddet i sina lokaler.

Utvägen har bl.a.erbjudigt både brandskyddsansvariga samt kontrollanter en grundutbildning som går igenom lagstiftning, föreskrifter, arbetsmetodik och ansvar. Nu är det dags att ta nästa steg för att bygga på kunskapsbanken. Utbildningen Brandskyddsansvarig steg 2 riktar sig till beslutsfattare, säkerhetsansvariga samt brandskyddsansvariga som vill ha djupare information om hur brandskyddsarbetet kan utvecklas. Kursen hålls under en dag och vi erbjuder den över hela landet.

Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder
menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför.

Heta Arbeten utbildning

Alla inblandade – Tillståndsansvarige, hetarbetaren och brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ditt Heta arbeten certifikat

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss