Zu Casa

Brandskyddsdokumentation

I Boverkets byggregler, kan man läsa att en brandskyddsdokumentation skall upprättas. Denna dokumentation ska finnas framme till byggsamrådet och ska då innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden.

Brandskyddsdokumentation

Vad är en brandskyddsdokumentation?

I Boverkets byggregler, kan man läsa att en brandskyddsdokumentation skall
upprättas. Denna dokumentation ska finnas framme till byggsamrådet och ska då innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden. Allt eftersom projekteringen fortlöper ska en kontinuerlig komplettering och förändring av dokumentationen ske. Den slutliga revideringen ska ske vid färdigställandet av byggnaden.
När brandskyddsdokumentationen reviderats efter färdigställandet utgör denna ett utmärkt underlag för det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i förvaltningsskedet av byggnaden.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss