Zu Casa

Våra tjänster

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Att på ett systematiskt sätt arbeta med sitt brandskydd – Systematiskt brandskyddsarbete är ett lagkrav. Med vår mångåriga erfarenhet av SBA hjälper vi er med att sätta alla detaljer på plats.

Läs mer om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Konsulttjänster

Här erbjuder vi en bredd av konsulttjänster för att skapa en säkrare miljö på företaget, för såväl personalen som för produktionskedjor och fastigheter.

Läs mer om Konsulttjänster

Brandingenjör

Med Utvägens brandingenjörer kan ni känna er helt trygga med att ni får rätt hjälp i just ert brandskyddsarbete.

Läs mer om våra Brandingenjörer

Kris och krishantering

Hur ska vi hantera en kris inom företaget? Vi på Utvägen hjälper er i alla delar, med bland annat riskanalys, beredskapsplan och utbildning.

Läs mer om Kris och krishantering

Brandskyddsdokumentation

Utvägen hjälper dig att upprätta brandskyddsdokumentation för företaget på rätt sätt enligt Boverkets byggregler.

Läs mer om Brandskyddsdokumentation

Produkter

Utvägen tillhandahåller ett brett sortiment av produkter för förebyggande brandskydd och utrymningssäkerhet.

Läs mer om Produkter

Brandskyddsutbildningar

När en brand uppstår på arbetsplatsen är det A och O att veta vad som ska göras. Med våra brandskyddsutbildningar i ryggen är ni väl förberedda och minimerar risken för allvarliga skador.

Läs mer om Brandskyddsutbildningar

Sjukvårdsutbildningar

Att veta vad som ska göras vid olycka eller sjukdom kan betyda skillnaden mellan liv och död. Utvägen erbjuder gedigna sjukvårdsutbildningar såsom Första hjälpen och HLR.

Läs mer om Sjukvårdsutbildningar

Tillgänglighet

Utvägen hjälper er med allt inom tillgänglighet och frångänglighet – från inventering och projektering till produkter och dokumentation.

Läs mer om Tillgänglighet

Utvägens digitala produkter

Genom efterfrågan från kunder har Utvägen länge skapat digitala produkter – från digitala intranätlösningar till egenkontrollsystem.

Läs mer om Utvägens digitala produkter

Heta arbeten

Arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand – såsom med öppen låga eller gnistor kallas Heta arbeten och kräver utbildning. Utvägen tillhandahåller utbildningar där du blir certifierad i Heta arbeten.

Läs mer om certifiering för Heta Arbeten

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss