Zu Casa

Om Utvägen

Utvägen är en rikstäckande leverantör av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet lösningar gör fysisk tillgänglighet för att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder med fokus på Människan, Tekniken och Organisationen (MTO).

En arbetsmiljöfråga

Brand- och utrymningssäkerhet är naturligtvis en viktig arbetsmiljöfråga, där alla medarbetare måste känna sig trygga på sin arbetsplats. För att kunna göra ett bra arbete och trivas i en miljö, då medarbetarna är den viktigaste resursen som en verksamhet har.

En fråga om ekonomisk överlevnad för företaget

En brand är den driftstörning som helt kan slå ut en verksamhet eller ge långvarigt driftavbrott, vilket kostar stora pengar i förlorade order, intäkter och kunder.

Ett krav från samhället

Brand- och utrymningssäkerhet regleras i flera olika lagar och förordningar, bland annat genom Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter AFS, Boverket och dess byggregler BBR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess föreskrifter, LSO Lagen om skydd mot olyckor samt med tillsyn från respektive kommun.

Utvägen är din resurs

Utvägens målsättning är att, med samhällets olika krav som bas samt med anpassning till kundens verksamhet, vara en resurs i frågor som rör brand och utrymning. Utvägens system för brand- och utrymningssäkerhet tryggar arbetsplatserna för alla anställda samt skapar ekonomisk trygghet för organisationen.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss