Zu Casa

Utbildning Brandskyddsansvarig / Kontrollant 26/1-21

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse, vilket denna utbildning ger.

Utbilda dig till brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant hos Utvägen

Målet med utbildningen är att man som brandskyddsansvarig eller kontrollant förstår innebörden av ett systematiskt brandskyddsarbete, att man känner till lagtexten i Lag om skydd mot olyckor samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter och att man praktiskt kan utföra arbetet.

Utbildningen genomförs både teoretiskt och praktiskt som en öppen utbildning på plats hos oss på Sjöängsvägen 17, Sollentuna den 26/1

Antal, max 8st. beroende på Covid-19
Tid: Start 08.00 den 26 januari (ca 6h inklusive lunch)
Pris 3.750kr/person, ex. moms

Publicerad 17 november, 2020
Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss