Zu Casa

Länkar

Länkar till informationshemsidor

Här nedan finner du länkar till relevanta sidor kopplade till brandskydd och säkerhet samt lagar och förordningar kring dessa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

www.msbmyndigheten.se

Arbetsmiljöverket

www.av.se

Boverket

www.boverket.se

Svebra Svenska brandskyddsföretag

www.svebra.org

Myndigheten för handikappolitisk samordning

www.handisam.se

Zu Casa – ledningssystem för brand & utrymningssäkerhet

https://utvagen.exor.net/login.aspx

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta oss

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Kontakta oss